Martin Šanda, systemický průvodce osobním rozvojem. Individuální konstelace a koučování

Martin Šanda

Vím, kdo jsem, a mohu vám pomoci .... jak vnímám systemické konstelace

Aktuálně: jen individuální konstelace , skupinové konstelace do odvolání pozastaveny

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace podle Berta Hellingera jsou dnes již klasickým způsobem nahlížení na náš základní systém: původní rodinu, ze které si přinášíme vzorce našeho chování a promítáme nejčastěji do naší současné rodiny. Traumata vzniklá v minulosti u našich předků (např. vážné nemoci, předčasná úmrtí, válečné osudy, vězení, ztráty majetku, rodinná tabu aj.) se podvědomě přenáší dál. Z lásky k našim předkům jim pomáháme nést jejich úděl, který ale není naším úkolem a proto se u nás projevují problémy. Ty lze chápat jako upozornění ke změně, aby náš vlastní systém byl v pořádku. Systemické konstelace formou zástupců umožňují tento systém vidět a ukázat v něm, kterým směrem je třeba udělat nápravu. Nejčastější zadání jsou v oblasti partnerství, vztahu k rodičům a dětem.

Další systemické konstelace

Kromě životních rolí v původní či současné rodině se můžeme dostat do dalších rolí např. v zaměstnání, zájmové společnosti, politické straně, zastupitelské samosprávě apod. Systemický přístup lze uplatnit i tam. Je obzvláště vhodný, když se proplétají role ve více systémech, např. v rodinné firmě. Lze nahlížet např. na fúzi, či dělení společností, nové nasměrování podnikání atp. Formou systemických konstelací lze vizualizovat a harmonizovat záležitosti osobních financí, zdraví, odvykání, osobní integrity, vnitřních archetypů aj., které mají základ v systémech s naší účastí.

Jak pracuji

Pro rozkrytí vašeho tématu a nasměrování ke změně se můžeme setkat mezi čtyřma očima a nebo ve skupině. Každá z těchto forem má své přednosti. Praktikuji ve Studiu Osm, Praha 6, Srbská 2.

Individuální práce je důvěrnější a operativnější, nejčastěji 1-2 hodiny během týdne (500 Kč/h). Kombinuji formu systemického rozhovoru (koučování) a konstelací se zástupnými objekty ("co je po ruce": např. figurky, hračky, hrnečky a jiné libovolné předměty), na kterých si téma názorně ukážeme a uspořádáme tak, jak by mělo být. Řešení lze provést ve variantě se zástupnými objekty na stole ("psychošachy") a nebo objekty rozložíme po zemi a "zahrajeme" si konstelaci ve dvou lektor-klient, kdy si postupně projdeme jednotlivé role a zjistíme jednotlivé interakce mezi klientem a další osobou (či jinou entitou), ev. mezi dvěma osobami (entitami) mezi sebou.... lepší je zkusit a nechat se vést, než se pokoušet vstřebat abstraktní představu. Vstupní setkání je nejčastěji aspoň dvouhodinové.

Skupinová práce je náročnější na organizaci a váš celý víkendový den, ale setkání skupiny poskytuje výrazně větší sílu, než je prostý součet jedinců, k vidění stavu věcí a tedy i k posunu. V rolích zástupců členů systémů jiných klientů navíc můžete prožít a uvědomit si i některé své někdy netušené aspekty, tj. zvědomit více svých témat během jednoho dne. I v systému skupiny, přítomné na veřejném semináři, nedostáváme role náhodou. Co je nutné a co je dobré vědět před tím, než se rozhodnete navštívit skupinové systemické konstelace.
Nejbližší skupinový seminář: dočasně pozastaveno

Kdo jsem

Jsem Martin Šanda, nar. 20.4.1971. Jsem ženatý. S manželkou Vlaďkou máme synka Matěje. Od narození jsem žil v Praze Žižkově a Holešovicích, Roztokách u Prahy a v současnosti v Horoměřicích. Na cestě osobního rozvoje jsem jako vědomý člověk taktéž, tudíž mi vaše témata jsou blízká v tom, že mám na osobní cestě obdobný prožitek. Pro tuto práci jsem se v mládí nerozhodl, našla si mne sama v průběhu života a já se rozhodl přijmout signály, že bych jí měl s vámi dělat. V osobním rozvoji jednotlivců i skupin ale pracuji více jak 10 let, jelikož jsem vysokoškolským pedagogem. V technickém oboru mého studia jsem za 25 let dosáhl titulu inženýra, doktora věd a pedagogického titulu docent. Tři roky jsem pracoval na univerzitách v USA a UK.

V práci se systémy jsem absolvoval roční výcvik v pomoci rodinám systemickými metodami, teorie a praxe systemických konstelací podle Berta Hellingera u Zdeňky Tuškové (2015) s výstupním osvědčením a roční výcvik systemického koučování metodou Performance Tuning (R) skupiny ExpertCallisto (2015). Dále pak semináře u Bhagata Zielhofera: Konstelace traumatu (2017), Umění zemřít (2017), Esence (2017) a Od karmy do vědomí (2018).

Má kariéra

Mým hlavním zaměstnáním je výuka a výzkum na ČVUT, F. stavební v oboru vodního hospodářství. Vyučuji několik předmětů v oboru podzemní a půdní vody. I v této práci zkoumám jak fungují systémy, především přírodní, jak proudí voda v krajině. Používám např. resistivitní tomografii nebo izotopovou spektroskopii.
Rozhovor v Humans of ČVUT
Rozhovor v Rádiu Leonardo

Řád a láska

Mou technickou práci a osobní psychologicky směrované poradenství vnímám v souladu. Pokud má maják na vrcholu šířit světlo a být oporou pro okolní lodě, musí mít na útesu, kde bouří vlny, pevný, ocelí vyztužený betonový základ. Nejdříve je v systému nutný řád, aby mohla přijít láska.

Standard a alternativa

V oboru lidského zdraví, či jen osobní situace v rodině či práci, kam duševní pohoda má patřit, není snad zdánlivý protiklad klasické medicíny a alternativních přístupů aktuálnější. Pokud máte zdravotní problém, určitě vyhledejte vystudovaného lékaře. Považuji svou práci jako doplněk tam, kde už standardy neví Jak a cílené hledání může odpovědět na Proč? tj. najít příčinu ve vašem systému.

Věda a víra

Ač sám fyzikem, jsem přesvědčen o přesahu existence nad dnes klasicky rozpoznatelným světem. Jsem velmi otevřeným evangelíkem, je mi blízká jakákoliv spiritualita bez ohledu na její kulturní koření. Jsem též příznivcem reinkarnace, dává mému pohledu na život smysl. Pro práci s vámi nic z tohoto nepožaduji. Pro váš samotný vývoj je víra v pohyb nad námi urychlovačem procesu.

Řekli o mé práci

Pod Tvým bedlivým dohledem vědce s intuicí se ze starostí stávají zkušenosti, ze zkušeností moudrost a z moudrosti zralost:) Jana
Několikrát jsem u Martina absolvovala koučování i rodinné konstelace v malém („hrníčky“). Vždy jsem se o sobě něco nového dozvěděla, vždy jsem cítila posun kupředu. Martin je velký profesionál, který nenechá nikoho odejít, aniž by koučování či konstelaci nedokončil. Nedovolí, aby si klient odnesl jakékoliv trauma z terapie, naopak chce vždy vše pročistit a dokončit, což se u jiných lektorů moc nevidí. Upřímně ho všem doporučuji a sama ho opět ráda navštívím. Eva
Individuální konstelace s Martinem předčily mé očekávání! Velmi příjemný a zároveň silný zážitek, kdy jsem se dokázal ponořit do tématu a uvidět svůj život z nové perspektivy. Janek
Při své práci Martin propojuje zdravý pragmatický rozum s nadhledem a intuicí. Má talent poskládat střípky, pospojovat a vykreslit celek. Fungujte to :-) Hanka
Martin mi pomohl ujasnit si priority a vnímání v okolí, nerýpat se ve zbytečnostech. Nyní mám daleko větší nadhled a jsem celkově spokojenější. Díky. Lukáš
Hrníčkové konstelace vidím jako super pro plaché lidi jako jsem já, kteří nemají momentálně na to unést emočnost lidských konstelací. Je to pro jemné a citlivé "dušičky"...hrnečky, jako v pohádkách o vodnících :) Dále pro mě bylo fajn, že se mi otiskl ten obraz hrníčků ve správném postavení do vědomí. Pro mě je to kompas a pomůcka, protože vnímám v obrazech:) Když teď cítím, že jedu roli moc velce..jakoby zmenším ten hrníček v nitru a naopak, když potlačuji duši,vybavím si opět tu zvětšenou duši, jak jsi ji "nastavil" podstavcem a zobrazil mi tak rovnováhu všech mých částí:) Blanka
Sezení s Martinem mi velmi pomohla: uvědomil jsem si své priority, jak cílů, tak problémů, možnosti řešení, výběru a vybírání cest k jejich dosahování a vyřešení. Taktéž se učím smiřovat se s problémy a věcmi, které v životě neovlivním. Sezení pro mne byla velmi příjemná a napomohla mi k vykročení do dalších částí mého života. Pavel
I recently had an individual constellation session with Martin. It was interesting, powerful and insightful. I learned some new facts about my family which also turned out to be true. Martin has great skills conducting sessions and it also helped a lot that he spoke perfect English. Katri
Martin's remote skype coaching was direct, practical and simple to implement. After the first week I found myself naturally incorporating his suggestions into my daily life as daily habits. I'm extremely happy with my results. I recommend him to anyone who knows they are ready to advance their situation but just doesn't know what or how to make a change long lasting. Joe
Jen při několika sezeních mi Martin pomohl rozpoznat a promyslet můj problém, díky němu jsem ho dokázala začít řešit a pochopila, jak postupovat dál. Martin je neskutečně příjemný a má upřímnou radost z každé pomoci druhým. Moc děkuji, že pomáhá i mně. Dana
Považuji přístup Martina ke koučování za odborně zvládnutý a vysoce profesionální, zejména osobním přístupem, otevřeností a metodickým postupem či zanořováním po jednotlivých vrstvách až ke kořenům. Rovněž vizualizaci formou individuální konstelace vidím jako propracovanou i s možnostmi improvizace podle daných podmínek nebo prostředí a hlavně jako snadno uchopitelnou. Standa
Děkuji moc Hance a Martinovi za jimi vedené konstelace. Cítila jsem je oba jako pevné majáky příběhů, které se odehrávaly...Mohla jsem se naprosto oddat tomu, co prožívám a věděla jsem, že oni ví... Nejvíce mě asi překvapila jejich dokonalá souhra a podpora během konstelací. Těším se moc na další, protože jsem své problémy už dlouho neviděla v tak jasném zrcadle.
Martine a Hanko ..pošlu ještě jedno velké děkování za dnešní kostalace. Zvládli jste to všechno skvěle a nechali rozpustit hluboká zranění. Jste skvělý team! Jen tak dál.
Edita
Rodinné konstelace s Martinem a Hankou se mi moc líbily. Posunuly mne v pochopení mého vztahu s rodiči a v tom, že má smysl jim odpustit a přijmout jako muž především sílu otce, kterou v mém životě postrádám. Přístup Martina a Hanky můžu hodnotit jako profesionální s velmi pragmatickým a lidským přístupem k řešenému zadání. Líbila se mi nejen konstelace na mé vlastní téma (i přes hodně těžká zjištění), ale i konstelace na harmonizaci čtyř částí těla. Jirka
V sobotu 27.2.2016 jsem se zúčastnil kurzu rodinných a systemických konstelací, na které mne pozval Martin. Setkání bylo speciální tím, že se účastnilo pět zkušených konstelářů a tři klienti. Tím, že jsou skupinové konstelace týmovou prací všech přítomných, byli zde i konsteláři v rolích zástupců druhých a též sami jako klienti. Proto i Martin, pro mne hlavní konstelář, si přišel na své. Poznal jsem ho jako odborníka, ale také jako vnímavého člověka. A právě o vnímání zde jde nejvíce. Ale také o zkušenost a citlivou pomoc. Život je přirovnáván k divadlu. Při konstelacích, kdo je v kruhu, součástí dané konstelace, je jako loutka. A naladí se na svou roli. Konstelář je průvodce a režisér. A já byl, rád že Martin je jeden z těch dobrých. To, že mi bylo pomoženo, vyváží jen to, že i já jsem pomohl ostatním. Bylo to silné, úžasné. Je to skvělá metoda, protože když vstoupíte do své role, odehrajete ji a zase z ní vystoupíte. Pod zkušeným vedením vám nic špatného nehrozí, ba naopak. Ať už ostatní řeší můj problém nebo pomáhám řešit problém druhých já, vždy to pomůže. Ne hned, ale pomůže to, zaručeně. Věci se prostě dají do pohybu v tichosti. Děkuji tobě Martine i všem zúčastněným. A byli u toho i andělé - o tom vím své. Pavel Glí
Na seminář skupinových systemických konstelací mě přivedla profesní zvědavost. Samotné setkání zcela předčilo má očekávání. Hanka s Martinem mi zprostředkovali porozumění a z něho pramenící nadhled. Odnáším si velmi příjemný osvobozující pocit a intenzivní obohacující zážitek. Velmi děkuji za nevšední zkušenost a vřele doporučuji. Martina
Moje dosavadní zkušenosti s konstelacemi vedly k rozhodnutí "už nikdy". Ta metoda se mi zdála extrémně tvrdá, necitlivá, dokonce nebezpečná - že může zúčastněným snadno ublížit, když otevře velké rány a staré bolesti, a pak je nechá jít zraněné, jen tak bez pomoci, zpátky do světa. Potěšilo mě poznat díky Martinově pojetí a vedení, že konstelace mohou probíhat i v citlivém a vnímavém duchu a končit s mírem v naší duši. Ačkoliv jde tak často o velmi drsná témata, den s konstelacemi byl povzbuzující. Helča
Měla jsem možnost poznat Martina jako terapeuta, který má obrovský dar komunikace, intuice, schopnosti vcítění se do člověka, stejně jako schopnost situaci analyzovat a hledat nejvhodnější cesty a řešení. Martin má zkrátka dar, který naplno uplatňuje ve své terapeutické praxi a svému "řemeslu" skutečně rozumí. Vidím na sobě i všem okolo sebe, jak i krátká spolupráce zbořila zdi vnitřní nesvobody a dlouhodobých bolestí. Staré rány se hojí, bolest a strach odchází a na jejich místo přichází porozumění, klid a láska. Vylaďují se i vztahy, které byly celé generace plné nenávisti a zloby, dochází ke smíření lidí, kteří byli ještě nedávno úhlavními nepřáteli a život plný strachů a bolestí získává novou náplň, pravou a opravdovou hodnotu.
Měla jsem možnost poznat Martina také jako výborného kamaráda, skutečného přítele, který člověka nenechá ve štychu. Martin má srdíčko na správném místě. Jeho smysl pro spravedlnost a otevřenou pravdu člověku umožňuje na věci pohlížet pohledem bez falše a přetvářky, bez předsudků i uhýbání před problémem. Jeho hodnotový pohled na svět i znalost vesmírných a karmických souvislostí umožní každému, kdo je otevřen poznání a řešení problému, podívat se nejen pod povrch zdánlivého, ale prostoupit až do hlubin, kde často bývá pravá podstata ukryta. Pokud na této cestě k poznání a objevení pravdy potřebujete spravedlivého a objektivního průvodce, věřte, že jste ho právě našli. Z celého srdce přeji všem, kdo se vydali cestou osobního rozvoje a hledání pravdy, aby jejich cesta byla úspěšná. A Martinovi přeji, aby pro něho byla práce štěstím a skutečným naplněním. Martine, děkuji za vše.
Šárka
Martinovi musím poděkovat za citlivé a velice profesionální vedení individuální konstelace na moje téma. V konstelaci jsem se o sobě dozvěděla jak hluboce jsem měla pohřbenou zášť vůči člověku, který mně v životě hodně ublížil. Žila jsem s vědomím, že to mám zpracované a dávno jsem tomuto člověku odpustila. Konstelace mně ukázala pravdu, že tomu tak není a moje zášť léta ovlivňovala moje soudy o něm. Když jsem pochopila, jaký těžký osud nesl ten člověk ve skutečnosti od svých předků a jakým utrpením ve svém dětství procházel, pochopila jsem jeho chování vůči blízkým bytostem a najednou jsem dokázala odpustit ze srdce, ne jenom z rozumu. To nastala taková úleva, jaká se ani nedá popsat. Uvědomila jsem si, že ho mám pořád ráda a plně chápu jeho postoje a chování. Ne, zapomenout na to, co udělal, to nemůžu a také nezapomenu, ale dokázala jsem odpustit a můj život se tím osvobodil. Konstelace mně ukázala PRAVDU v pravém slova smyslu a to je to nejcennější, že díky Martinové práci, vnímavosti, intuici a profesionalitě se mně změnil život. Martine, děkuji ti a přeji ať tvé poslání i nadále pomáhá jiným najít PRAVDU v jejich životě. Přeji ti hodně úspěchů. Anička

Stát a Svět

Pozvánka na seminář Stát a Svět II. 1.4.2017 online
Výsledky semináře Stát a Svět I. se podrobně dozvíte zde.


Všichni pozorujeme změny tohoto světa, které doléhají i na náš kontinent a do naší země. Ať už je to krize zavedeného demokratického systému a jeho politických elit, vzestup nositelů jednoduchých řešení jak doma, tak v zahraničí, přesuny etnik vyvolané válečnými konflikty, ekonomickými nerovnostmi, nedostatkem vody a potravinových zdrojů, zesilováním fanatických myšlenkových proudů, zájmy mocností, přelidněním, změnami klimatu a růstem extrémů počasí.
V předvečer krajských a senátních voleb, v neděli 2.10.2016 jsme se podívali metodou systemických konstelací na to, kam se ubírá naše republika, její politická reprezentace a její lid, na situaci v Evropě, která zažívá první poválečné štěpení i na celosvětovou situaci v období prezidentských voleb v USA, které taktéž zrcadlí krizi dlouhodobě zavedených elit a vzestup hlasatelů přímočarých řešení. Z těchto konstelací jsme postoupili do náhledu, kam se ubírá náš svět, naše planeta, její obyvatelstvo, příroda a jaké je naše místo v budoucnosti, případně co pro to můžeme, či budeme muset udělat.

Ceník

Celodenní účast na konstelačním semináři s vlastní konstelací: 800 Kč
Účastníci v rolích na celodenním konstelačním semináři: 100 Kč
Individuální konstelace nebo koučování: 500 Kč/h (většinou 2 hodiny)

Kontakt na mě

V případě zájmu o mé služby mě prosím kontaktujte jednou z možných cest. Preferuji psané zprávy v emailu nebo na facebooku. Telefonování a textové zprávy vítám na rychlou operativní dohodu např. u již dohodnuté schůzky.